ÇEVRE VE KENT KOMİSYONU

Çevre ve Kent komisyonu çevreye duyarlı gençlerle kent duyarlılığını arttırmayı amaçlar.

Çevre sorunlarıyla ilgilenir ve bu alanda çalışmalar yapar. Çevre ve kent komisyonu doğanın

Nefes almasını kolaylaştırmayı kendine görev edinmiştir. Çünkü çevresi nefes alan kentin gencide nefes alır. Çalışmalar bu düşünce doğrultusunda bu hassasiyetle yapılır.  Kentin nefesi gençliğin nefesi, gençliğin nefesi geleceğin nefesi...