AR-GE VE EĞİTİM KOMİSYONU

Arge-Eğitim Komisyonunun Meram Gençlik Meclisinde görevi “Boş çuval ayakta durmaz” sözünü şiar edinerek çuvalı doldurmaktır. Bu bağlamda yol gösterici, ayakta tutucu bir komisyondur.

Gençlerimizin nitelikli eğitim almaları, rehber çalışmalarda rol almaları için çalışmalar yapar. Arge-eğitim komisyonu gençlerin meraklarını doğru yerlere yönlendirmeyi, araştırmayı geliştirmeyi yaşamlarına katmayı amaçlar. En önemli gayesi kalemin kılıçtan üstün olduğunu anlatmak ve gençlerin zihinlerinde anlamlandırmaktır.