İNSAN KAYNAKLARI KOMİSYONU

İnsan kaynakları komisyonumuz gençlik meclisimizin ihtiyacı olan insan kaynağının sağlanmasını, bu insan kaynağının meclisin bir parçası haline getirilmesini ve meclisimizi kendi hedefleri doğrultusunda insanlar tarafından gönüllü çalışılmak istenen bir yer haline getirmeyi amaçlar.

Meclisimize yeni üye olan kişilerin meclise uyumlarını sağlamak için oryantasyon programlarını yapar.

Üyelerin gereksinim duydukları bilgi ve becerileri edinmelerine, kendilerini gerçekleştirmelerine, motivasyon ve verimliliklerinin arttırılmasına katkıda bulunarak özgüven ve basarı duygularını geliştirecek şekilde faaliyet göstermelerine olanak sağlayan hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin projeler üretir.

Üyelerin kendi aralarında oluşan anlaşmazlıkların çözümünü sağlar ve yeniden iyi ilişkiler kurulmasına katkıda bulunur. Üyelerle ilgili şikâyetlerle ilgilenir.